Foto: Elisabet Forsman/Försvarsmakten

Geltic Bear – viktig ledningsövning för Hemvärnet och Sverige

Den pågår dygnet runt torsdag-söndag, Geltic Bear, övningen där ledningarna för landets hemvärnsbataljoner tränar att samverka sinsemellan, med andra delar av Försvarsmakten samt med polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och andra civila resurser. Mycket viktigt för alla instanser och vårt samhälle. Bataljonsstaberna upprättar respektive ledningsplatser och leder sina kompanier utifrån olika scenarier, beslut och samverkan. Hälften av Hemvärnets bataljonsstaber omfattas. Ledningsövningen Geltic Bear genomförs på Ledningsregementet i Enköping och hålls två gånger om året.

Genom löpande uppdateringar, intervjuer m m kan du följa övningen via Hemvärnets stridsskolas facebooksida.

(Bilden visar en del av övningshallen från ett tidigare tillfälle.)