Angående din säkerhet

Var rädd om din identitet och dina hemligheter! Här ger Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tips om hur du kan skydda dig. I det senaste avsnittet av podden Om krisen kommer, presenterad av MSB och DinSäkerhet.se, breddar man ämnesområdet och fokuserar på kontostöld, koder, lösenord och sociala medier.

MSB har i uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Arbetet berör hela samhället – från organisationer, kommuner, myndigheter och företag till enskilda individer.

MSB – Dina spår på nätet (Podcast)

DinSäkerhet.se – Startsida för informationssäkerhet

Läs även Semper Miles artikel: Informationssäkerhet – Första april året runt