Nu kan svensk tull kontrollera och ingripa mot explosivt

En del kommer att förvånas men för att Tullverket ska få göra ingripanden måste det aktuella objektet som någon försöker föra med sig till Sverige finnas uppräknad, alltså uttryckligen vara nämnd, i lagtexten. Hittills har inte explosiva varor funnits med där. En ofattbar lucka som nu täpps till.

Tack vare ändringar i den s k inregränslagen får den svenska tullen, fr o m 1 november 2017, utökade befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor vid gräns mot annat EU-land. De får även möjlighet att förverka och vägra att lämna ut dessa varor.

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1996701-om-tullverkets-befogenheter-vid_sfs-1996-701

Läs även Semper Miles: Ny verklighet kräver bättre skydd men ledningen tvekar och ANPR-succé snart även för tullen samt Fortsatt genombrott – Tre tusen svenska knarkaffärer online identifierade

(Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: PD/CC0)

– Thanks to Law update Swedish Customs now get increased authority to check and take actions regarding import/entry of explosives from other EU Countries.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]