Foto: Försvarsmakten

Amfibieförband grupperade på Västkusten

Swenex-15 är i gång och det råder full aktivitet. Amfibieregementet står redo med krigsförbanden 2. Amfibiebataljonen, 17. Bevakningsbåtkompaniet och 132. Säkerhetskompani sjö. De har sett fram emot övningen tillsammans med övriga enheter ur Marinen, flyg och helikopterförband och de låter hälsa: “Om du som utomstående stöter på oss, kom gärna fram och ställ frågor om vår verksamhet.” Det är gott gry att kunna leverera den kraft och skicklighet man besitter och samtidigt ha i minnet för vem och vilka man gör det!

Försvarsmakten – Om Amfibieregementet

Läs även Semper Miles artiklar: Amfibiebataljonen anfaller på bred front samt Tio dagar storövning med Swenex-15 på syd- och västkusten