Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Det blir alltså inte heller i Kappelshamn

Den militära närvaron på Gotland ska öka. Redan om par år kommer det att infrias genom Stridsgrupp Gotland. Rekrytering och det förberedande arbetet pågår som bekant för fullt.

Men för den skull är det inte rätt att vila på hanen i övrigt. Nu reagerar försvarsutskottets ordförande Allan Widman (Lib) på att Försvarsmakten missat möjligheten att åter skapa baseringsmöjligheter för örlogsfartyg på Gotland. Man blev erbjuden att köpa den för uppgiften passande Kappelshamns hamn, norr om Lärbo på norra Gotland, men valde att avstå. Hamnen, som ägs av Region Gotland, går därför istället ut till öppen försäljning.

Försvarsmakten lämnade Fårösund sommaren 2012. Därefter planerade Marinen för en möjlig etablering i Slite, som sedermera ändrades till Kappelshamn, som alltså inte heller blir aktuellt. “Vilka planer som nu gäller är okänt.” säger Widman som pekar på innebörden av det inriktningsbeslut som riksdagen fattade 2015, att den militära närvaron på Gotland skulle öka och önskar svar från försvarsminister Hultqvist kring hur han ser på tillfälliga baseringar i hamn på Gotland. Något som saknats allt för länge och tyvärr inte ser ut att infrias än på ett tag.

Källa: SR

(Bilden visar HMS Gävle och är från 2010 och samövningen Focus i bl a Kappelshamn. “En liten hamn som fått stor strategisk betydelse i övning Focus”.)