Foto: FMV

Du kan leverera materiel och tjänster

Vårt försvar behöver materiel och tjänster. Dessa identifieras, testas och utvärderas före inköp av Försvarets materielverk (FMV).
Har du något att erbjuda och vill in i försvarsleverantörsvärlden? Ett ypperligt sätt att ställa upp för vårt land och nu har du chansen! För närvarande finns 27 aktuella upphandlingar från FMV för anbudsgivning och det handlar om alla möjliga behov. Du har i den här perioden 2-49 dagar på dig beroende på område.

Här finns annonserade upphandlingar

Här finns info (inkl länkar till mer i vänsterkolumnen)

Läs även Semper Miles artikel: Pågående byråupphandling för Försvarsmakten och FMV

(Bilden visar marschkänga 08 som valdes utifrån fem anbud.)