Foto: Claudio Bresciani / TT

Nu kommer 2016 med investeringarna

Perioden 2016-2020 ska försvarsanslagen enligt plan förstärkas med 10,2 miljarder. Hurra! Det är fr o m nu det! I praktiken tillförs ca 2 miljarder i snitt per år till en budget som tillåtits fortsätta krympa och som är under 1% av vår BNP.
Utgår man ifrån att befintlig, budgeterad verksamhet ska tillåtas vara orörd (med vilken vi ännu inte nått upp till det s k “enveckasförsvaret”) ska de 2 nya miljarderna per år bekosta nedanstående. Försvarsminister Hultqvist: “Sverige tar sitt ansvar för säkerheten i vår del av Europa.”

Satsningar på:
– personlig utrustning
– kommunikationssystem
– olika typer av ammunition
– Stridsgrupp Gotland

Nyinvesteringar i:
– JAS 39 Gripen
– jaktrobotar
– ubåtar
– torpeder
– artilleripjäser
– granatkastare
– pansarvärnsvapen

Investeringar för att vidmakthålla befintliga system som:
– taktiska transportflyg
– stridsfordon
– nya luftvärnsrobotsystem med kort och medellång räckvidd
– ubåtsjaktförmågan (korvetter, bevakningsbåtar, bojbåtar och nya sensorer)

Hänsyn till:
– ungdomsarbetsgivaravgifter
– höjda hyror

Mer tillkommer såklart, som välbehövlig löneutveckling för befintlig personal samt omfattande rekryteringsarbete och nyanställning av mer personal (enligt målet för försvarsbeslutet 2009 saknades 2014 ca 6.000 pers inom armén, flygvapnet och marinen), övningsverksamhet och repetitionsövning.

Källa:

Regeringen: Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020

(Bilden är från ett annat tillfälle.)